Wat betekenen de nieuwe zorgtrends voor jouw zorgverzekering?

De regels en trends binnen de zorg veranderen continu. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen om zo te weten waar je aan toe bent wanneer het op zorg aankomt. In dit blog kijken we naar de zorgtrends van 2023 en verdiepen we ons in de mogelijke impact die dit heeft op je zorg. Op deze manier kun jij je goed voorbereiden op de zorg en je verzekering van het komende jaar. Ook kijken we naar diverse dekkingen en de kosten van verzekeringen.  

Digitalisering binnen de zorg

Tegenwoordig gebeurt er steeds meer digitaal. Ook afgelopen jaar heeft digitalisering in de zorg plaatsgevonden. Zo ontstond Telehealth binnen de gezondheidszorg. Hiermee werd gezondheidszorg op afstand mogelijk gemaakt. Dit kan handig zijn voor consulten en follow-ups. Sommige verzekeraars spelen hierop in door dekkingen te bieden voor digitale consulten. Met de toename van digitale zorg is het interessant om te zien hoe zorgverzekeraars de kostenstructuur aanpassen. Zullen digitale consulten leiden tot lagere premies of veranderende vergoedingen in 2024?

Preventieve zorg

Iets waar we steeds meer over praten is preventieve zorg. Het is niet langer meer dat we vragen naar zorg wanneer dit echt nodig is, maar we vragen steeds vaker naar zorg om ernstige problemen te voorkomen. Zorgverleners leggen steeds meer de nadruk op preventieve zorg. Zo wordt er bij https://www.vinkvink.nl/ al aandacht besteed aan preventieve voetzorg. Er wordt verwacht dat zorgverzekeringen in 2024 meer dekking bieden voor preventieve zorg en maatregelen, zoals screenings en gezondheidsprogramma’s. Preventieve zorg kan namelijk leiden tot kostenbesparingen op lange termijn, wat weer interessant is voor de verschillende partijen. Hoe zullen zorgverzekeraars deze verschuiving naar preventie vertalen binnen het aanbod van hun polissen? 

Mentale gezond en welzijn

Er wordt tegenwoordig steeds meer aandacht besteed aan mentale gezondheid. Sinds COVID-19 is dit een veelbesproken onderwerp geworden. Steeds meer mensen kregen last van mentale problemen toen ze hun dagelijkse dingen moesten laten vallen en veel binnen aan het werk gingen. Deze pandemie is al enige tijd geleden afgelopen, maar toch voelen we hier de effecten nog van. Gelukkig krijgt mentale gezondheid de aandacht die het verdient. Ook aankomend jaar wordt er verwacht dat er uitgebreidere dekkingen zullen komen voor geestelijke gezondheidszorg binnen zorgverzekeringen. Heb je de goedkoopste basisverzekering, ook dan wordt er zorg aangeboden voor je mentale gezondheid en welzijn. Wanneer je een wat uitgebreidere dekking wilt, dan zul je wel een aanvullende verzekering moeten afsluiten. Vaak zijn deze verder aangevuld met grotere vergoedingen voor therapie. 

Zorg gericht op de persoon

Met de technologie van tegenwoordig wordt personalized medicine steeds haalbaarder. Dit kan leiden tot meer specifieke, op maat gemaakte behandelingen. Door de opkomst van deze gepersonaliseerde zorg kan de vraag naar meer individuele polissen stimuleren. Zullen zorgverzekeraars flexibeler worden in de toekomst in het aanpassen van dekkingen aan individuele behoeften? Wij zijn benieuwd! Wat denk jij? 

Lees ook deze artikelen...