Hoe wordt je weer fit na een aanrijding?

Je staat stil bij het stoplicht als een andere bestuurder achterop rijdt. Of een automobilist ziet de file te laat en kan niet op tijd remmen met een kettingbotsing tot gevolg. Het resultaat is een auto ongeluk waarbij de kans groot is dat er sprake is van letsel. 

Maar niet alleen in de auto kun je te maken krijgen met een aanrijding. Jaarlijks vinden er duizenden fietsongevallen met letsel plaats. Vaak wordt hierbij een fietser aangereden door een auto, maar ook ongevallen tussen fietsers komen geregeld voor. Met name als gevolg van de grote stijging van het aantal elektrische fietsen.

Van belang bij een aanrijding is het schadeformulier. Hierin vul je onder andere in welk letsel je aan het ongeluk hebt overgehouden en wat de toedracht van het ongeluk is. Maar op het schade-aanrijdingsformulier staat ook wie er volgens u schuldig is aan de aanrijding en vindt je de gegevens van de bij het ongeluk betrokken partijen.

Letsel door een aanrijding

Als gevolg van een aanrijding kunnen er verwondingen en klachten ontstaan. Het gaat vaak om licht letsel waardoor je weer snel op de been bent. Je bent dan snel weer fit en er is slechts sprake van tijdelijke klachten en beperkingen. Maar wat nu bij zwaar letsel. Dan kun je lang uit de roulatie zijn en is de fitheid voor een lange tijd of zelfs voor altijd ver te zoeken. Wat zijn dan de mogelijkheden om toch zo veel als mogelijk fit te blijven en maximaal te revalideren en ook belangrijk, wie betaalt de hiermee gemoeid gaande kosten?

Rol medisch adviseur

Is een ander verantwoordelijk voor het ontstaan van het verkeersongeluk? Dan is deze persoon aansprakelijk voor de schade. Alle kosten en schade worden dan vergoed door de verzekeraar van de aansprakelijke persoon. Onderdeel van deze kosten zijn de kosten van de medisch adviseur

De medisch adviseur speelt een grote rol bij de revalidatie en het maximaal fit worden. De medisch adviseur kan namelijk voorschrijven welke behandelingen er nodig zijn om weer fit te worden.

Sporten speelt grote rol bij letselschade

Bij letsel als gevolg van een ongeluk speelt sporten een grote rol. Er zijn zelfs speciale trainingsmethoden opgezet door personal trainers om slachtoffers van letsel na een ongeluk weer maximaal te revalideren. Deze behandelingen bestaan met name uit het weer sterker maken van spierkracht. Na een ongeluk ben je immers vaak lange tijd uitgeschakeld waardoor je veel spiercapaciteit verliest. Het gevolg hiervan is dat het lichaam niet goed of te langzaam herstelt. Training kan het lichaam sterker maken.

Trainen bij letsel speelt bijvoorbeeld een grote rol bij whiplash letsel. Hierbij is er sprake van een beschadiging van spieren in de nek. Deze nekklachten kunnen uitstralen naar de rug en het hoofd met rugpijn en hoofdpijn tot gevolg. Gerichte training kan de spieren in de nek versterken en de klachten en beperkingen doen afnamen.

Trainen speelt bij letsel dus een grote rol om weer fit te worden. Daarom wordt steeds vaker een beroep gedaan op personal trainers. Deze trend zal zich naar het zich laat uitzien steeds verder uitbreiden.

 

Lees ook deze artikelen...